DESTINATARIS

Endavant dirigeix els seus serveis a pacients i familiars

PERSONES QUE HAN PATIT I/O PATEIXEN UNA MALALTIA NEUROLÒGICA

Les malalties neurològiques són el conjunt de malalties que afecten el sistema nerviós (central i perifèric), moltes d’elles…

PACIENTS QUE ES TROBEN EN FASE AGUDA, SUBAGUDA O CRÒNICA DE LA MALALTIA

La fase aguda d’una malaltía correspon al període en què el procés té un curs ràpid. En la fase subaguda l’evolució és lenta.

👥

FAMILIARS, CUIDADORS I AMICS

Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes de la vida de la persona que les pateix i del seu entorn …

ENDAVANT DIRIGEIX ELS SEUS SERVEIS A PACIENTS I FAMILIARS

Persones que han patit i/o pateixen una malaltia neurològica

Les malalties neurològiques són el conjunt de malalties que afecten el sistema nerviós (central i perifèric), moltes d’elles poden
deixar seqüeles, com per exemple: la malaltia vascular cerebral (ictus, AVC), la lesió medul.lar, els traumatisme craneoencefàlic o els tumors.

Algunes d’elles són molt freqüents com l’hemiplègia i hemiparèsia, la paràlisi cerebral infantil, la quadriplègia i quadriparèsia, les demències, l’esclerosi múltiple, l’epilèpsia, la malaltia de Parkinson. D’altres presenten menys incidència, com l’esclerosi lateral amiotròfica, les distròfies musculars, les atàxies, les miopaties i les neuropaties.

Però totes elles es caracteritzen per ser impactants per la persona que les pateix, ja que limiten les capacitats i activitats més bàsiques, i condueixen molt sovint als pacients a la dependència.

Pacients que es troben en fase aguda, subaguda o crònica de la malaltia

La fase aguda d’una malaltía correspon al període en què el procés té un curs ràpid. En la fase subaguda l’evolució és lenta però no crònica. Quan ens referim a la fase crònica d’una malaltia volem dir que és de llarga durada.
Els pacients que pateixen malalties neurològiques poden passar per totes tres fases, i el temps de durada de cada fase depèn del tipus de lesió i de les característiques de la malaltia.
El tractament rehabilitador forma part integral del maneig mèdic i comença després de les primeres atencions diagnòstiques i terapèutiques, continua des de la fase aguda i subaguda fins a la de reinserció a la comunitat. La valoració de l’inici i tipus de programa de rehabilitació s’ha de fer al més aviat possible si les condicions mèdiques i neurològiques ho permeten. L’objectiu de la rehabilitació dels pacients consisteix a aconseguir la màxima capacitat funcional i la reinserció a la seva comunitat.

Familiars,
cuidadors
i amics

Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes de la vida de la persona que les pateix i del seu entorn més proprer: familiars, amics i cuidadors. La nostra relació amb la persona malalta canvia i sovint no sabem com situar-nos davant la nova situació.
L’orientació, assessorament i acompanyament a les persones properes al malalt pot ajudar considerablement a tirar endavant, tant al mateix malalt com als que l’envolten.

Endavant. Neurorehabilitació Girona.     650 726 010 / 972 20 44 44      endavant@neurorehabilitacio.cat     C/ Migdia, 130-132. Girona 17003.