Slide background

Documents d’interés per a pacients i familiars

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud

Aquest document constitueix la versió abreujada de la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut, coneguda com a CIF. L‘objetiu principal d’aquesta classificació és oferir un llenguatge unificat i estandarditzat, i un marc conceptua per a la descripció de la salut i els estats "relacionats amb la salut". La classificació revisada defineix els components de la salut i alguns components "relacionats amb la salut" del "benestar" (com ara educació, treball, etc.).
Descarregar la guia

Catàleg de diagnòstics i procediments: CIM-9-MC

La Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica (CIM-9-MC) és la traducció al català de la International Statistical Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) editada pel govern dels Estats Units. La ID-9-CM és la modificació clínica de la International Statistical Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), de l’Organització Mundial de la Salut.
Descarregar la guia

Juego, juguetes y discapacidad

Aquesta publicació forma part dels resultats del projecte "Nova eina documental per al disseny de joguines accessibles "finançat per l‘IMPIVA (fons FEDER) i desenvolupat per AIJU. Aquesta guia inclou informació sobre la problemàtica del joc i l’accés a les joguines en persones amb diferents tipus de discapacitat. S‘ha estudiat la realitat del mercat i s’ha obtingut un diagnòstic, que permet saber quin tipus de joguines són els més i els menys accessibles per a persones amb discapacitat auditiva, motora o visual. Partint d‘un problema real de les famílies amb nens / es que tenen amb algun tipus de discapacitat, es proporciona a la indústria del joguet unes pautes de disseny que contribueixen a millorar l’accessibilitat de les joguines, tant per a nens / es amb discapacitat com sense ("Disseny per a Tothom"), i a les famílies se’ls facilita informació sobre joc i discapacitat.

Cuidem els que cuiden. Guia pràctica per a famílies cuidadors.

Aquest quadern vol ser una eina de suport a les famílies en la seva tasca de cuidadores,
recollint en forma de guia pràctica indicacions que els han de servir per a la seva formació en «l’art» de tenir cura del seu familiar dependent, a la vegada que facilitarà al cuidador aprendre a cuidar-se ell mateix.
Descarregar la guia

Destinos accessibles para viajar por España

Lugares para visitar y alojamientos accesibles en silla de ruedas.
Descarregar la guia

Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención Primaria y Secundaria del Ictus

En aquesta guia es poden trobar respostes a moltes de les preguntes que planteja
l‘abordatge preventiu de l’ictus, les quals vénen donades com recomanacions elaborades de forma sistemàtica i amb la millor evidència disponible. Ha estat publicada el març de 2009 per l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Cataluña.

Superar l’ictus. Guia adreçada a les persones afectades d’una malaltia vascular cerebral i als seus familiars i cuidadors

La guia ha estat elaborada per pacients amb ictus i professionals experts en la matèria que han treballat amb la idea d’ajudar-vos a entendre la malaltia. No podrà respondre totes les vostres preguntes, però us adreçarà a altres fonts on podreu aconseguir més informació si us interessa.

Descarregar la guia