Slide background

Enllaços d’interés per a pacients i familiars

Serveis d’informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat

Els serveis d’informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat ofereixen assessorament per millorar la qualitat de vida i afavorir la integració social, mitjançant
accions encaminades a la consecució dels beneficis assistencials i econòmics establerts per a aquest col·lectiu.
Més informació

Centre de Vida Independent (CVI)

Dóna servei a persones grans amb dependència i/o a persones que presenten alguna
discapacitat, i utilitza productes de suport i tecnologia per millorar la qualitat de vida i
donar més autonomia i seguretat a la llar.
Més informació

Va d’ajudes

Situada al centre de Girona, és una empresa dedicada a la venda d‘ajudes tècniques, adaptacions per a la llar i altres articles d’ajuda, que fan que la vida quotidiana de les persones grans i persones amb mobilitat reduïda sigui més fàcil.
Més informació

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

Adreçat als i les professionals dels serveis socials per promoure la gestió i la difusió del
coneixement en l’àmbit del benestar social, els drets de ciutadania i la promoció de
l’autonomia personal i la dependència.

DIXIT Girona:
Adreça: Bernat Boades, 68. 17005. Girona.
Telèfon: 972 106 122
Correu electrònic:
dixit.girona@campusarnau.org
Més informació

Mano Zurda

Botiga online que ofereix articles per a esquerrans, per persones que només poden fer servir la mà esquerra (Productos para zurdos) i persones que tenen di?cultats de moviment en alguna mà (dreta o esquerra) i poden bene?ciar d’estris adequats, com poden ser les tisores de autoapertura (Ayudas manuales).

El pagament es pot fer amb tarja de crèdit, per transferència bancària i contra reemborsament.
Més informació

Bajo Coste

Portal d‘Internet que promou la tecnologia de baix cost compartint idees. Les adaptacions són fetes pels usuaris i d’accés lliure.
Més informació

Xarxa d’itineraris saludables. Parcs urbans de salut.

Són equipaments emplaçats a l’aire lliure, a l’espai públic, oberts les 24 hores, els 365 dies de l’any. Serveixen per fer exercici físic moderat. La demarcació de Girona disposa de 181 Parcs Urbans de Salut i 105 Xarxes d’Itineraris Saludables d’aproximadament 10 kilòmetres cadascuna.
Organitzen sessions per ensenyar a la gent com es fan servir, per conèixer les dates de
les properes dinamitzacions als Parcs Urbans de Salut de Girona et pots posar en contacte
amb el Consell Comarcal del Gironès

Josep Maria Medina 972213262
Més informació

Mifas

És una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que representa les perso-
nes amb discapacitat física de les comarques gironines i busca solucions a les demandes
que planteja el col•lectiu, amb la missió d’aconseguir la plena integració a la societat de les persones afectades per una discapacitat física.
Més informació

Endavant. Neurorehabilitació Girona.     650 726 010 / 972 20 44 44      endavant@neurorehabilitacio.cat     C/ Migdia, 130-132. Girona 17003.