Slide background

Atenció sanitària: rehabilitació i neurologia

Fisioteràpia Aquàtica


L’ús de l’aigua amb finalitats terapèutiques es remunta a l’antiguitat. Per tots són ben coneguts els beneficis de la hidroteràpia, especialment, psicològics.

Anomenem fisioteràpia aquàtica a la combinació de la hidroteràpia i la hidrocinesiteràpia, és a dir, a l’aplicació del moviment guiat per un fisioterapeuta dins de l’aigua, amb finalitats terapèutiques i/o preventives , aprofitant les propietats físiques, tèrmiques, químiques i elèctriques d’aquesta.

Els efectes terapèutics de l’exercici dins l’aigua són múltiples, de manera global:

  • Disminució del dolor i de l’espasme muscular.
  • Relaxació.
  • Manteniment o millora del Balanç Articular (BA).
  • Reeducació de la musculatura afectada (enfortiment de la musculatura debilitada / increment de la força).
  • Afavoriment del retorn venós.
  • Facilitació de la deambulació i altres activitats funcionals.
  • Millora de la percepció de l’esquema corporal (estímul de la pressió hidrostàtica sobre la pell).
  • Millora de l’estat anímic.

Oferim cursos de FISIOTERÀPIA AQUÀTICA dirigit a persones amb afeccions neurològiques de totes les edats. Fem grups homogenis (per edat o nivell d’autonomia) i possibilitat de fer teràpia individual.

Per més informació dels cursos de fisioteràpia aquàtica no dubtis en contactar-nos.

Endavant. Neurorehabilitació Girona.     650 726 010 / 972 20 44 44      endavant@neurorehabilitacio.cat     C/ Migdia, 130-132. Girona 17003.