Slide background

Participació social

ADAPTACIÓ AL NOSTRE ENTORN

Assessorament i orientació individualitzada sobre
productes de suport i adaptacions per facilitar les activitats de la vida diària (banyar-se, vestir-se, alimentar-se, comunicar-se,
desplaçar-se); adaptació de la llar a les necessitats de la persona garantint la seva seguretat, i adaptació del lloc de treball i diferents entorns.

Gestió de recursos comunitaris com
transport adaptat, itineraris accessibles i practicables a Girona, parcs de salut entre altres.

Col·laboració amb botigues i tallers especialitzats
per adaptar el cotxe o la llar. Llogar o comprar productes de suport i ajudes tècniques.

Serveis

Accessibilitat i seguretat a l’habitatge

L’accessibilitat és condició bàsica per a la rehabilitació, la inserció i la qualitat de vida de les persones amb malaltia neurològica.

Els espais a la llar, així com els objectes o instruments, eines i dispositius que fem servir cada dia, han de ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones que viuen a l’habitatge, en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. A aquest efecte podem utilitzar la tecnologia d’ajuda i els recursos comunitaris.

L’accessibilitat pressuposa l’estratègia del “disseny universal”, o sigui que quan es conceben o projecten entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, es fa de tal
manera que puguin ser utilitzats per totes les persones en la major extensió possible.

Tecnologia d’ajuda

És qualsevol tecnologia de la qual es puguin derivar els productes de suport (ajudes tècniques), enteses com qualsevol producte, instrument, equip o sistema tècnic utilitzat per una persona amb discapacitat, fabricat especialment o disponible en el mercat per prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar la de?ciència, la limitació de l’activitat o les seves di?cultats de participació en la societat. El sector de les ajudes tècniques comprèn aquestes temàtiques:

Ajudes tècniques per a la valoració, tractament i rehabilitació / Ajudes tècniques per a la mobilitat i ortoprotèsica / Ajudes tècniques per a l’audició / Ajudes tècniques per a les de?ciències visuals / Ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària / Accessibilitat i usabilitat en la informació i comunicació / Accessibilitat i usabilitat en l’automòbil i mitjans de transport / Accessibilitat i usabilitat en el lloc de treball / Accessibilitat urbanística i en l’edi?cació / Mobiliari adaptat.

Recursos comunitaris

Girona disposa de molts recursos públics i privats que poden facilitar la vida de les persones amb malaltia neurològica i fer-la més agradable.

Recursos pensats per a tothom com són els autobusos accessibles, els centres cívics, les entitats de voluntaris, etc. Recursos pensats especialment per a persones amb malaltia neurològica i/o dependents com són el banc d’ajudes tècniques, les botigues especialitzades en tecnologia d’ajuda, els serveis sanitaris i socials, les ajudes econòmiques, entre d’altres.

Sovint no fem ús d’aquests recursos per desconeixement. Altres vegades en som coneixedors, però no sabem com utilitzar-los ni com aconseguir-los.

Endavant. Neurorehabilitació Girona.     650 726 010 / 972 20 44 44      endavant@neurorehabilitacio.cat     C/ Migdia, 130-132. Girona 17003.