Cartera de serveis

TENIM UN ENFOCAMENT GLOBAL DE LA NEUROREHABILITACIÓ

Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes, tant de la vida de la persona com del seu entorn proper. El treball es fa en xarxa, coordinant i establint les sinergies necessàries entre les diferents disciplines que componen la neurorehabilitació.

Enfoquem els tractaments depenent de les característiques de la persona (punts forts i punts febles) i de l’entorn que l’envolta (família, comunitat, xarxa de serveis de salut, de serveis socials i tecnologia). El nostre objectiu és minimitzar les seqüeles produïdes per la lesió cerebral, i potenciar les capacitats de cada persona empoderant-la per tal que recuperi, a poc a poc, el control de la seva vida i la possibilitat de decidir sobre ella mateixa.

Treballem amb l’entorn, eliminem les barreres i facilitem tots els recursos a l’abast, tant personals com comunitaris, per tal d’avançar en el camí de la reinserció.

Prestem assistència a persones de totes les edats que per algun motiu necessiten atenció, tant si són al seu domicili cóm si es troben ingressades en algun centre.

Oferim tractaments que es poden fer de forma ambulatòria; és a dir, el pacient es desplaça i rep el tractament al nostre centre, o bé som els professionalas els qui ens desplacem a on es troba la persona: domicili, residència, hospital, feina, parc de salut, piscina, etc.

Per tal de saber com us podem ajudar, fem una valoració inicial en la qual recopilem tota la informació que necessitem per conèixer com la malaltia està afectant la vida de la persona que necessita ajuda i la de la seva família: les seves necessitats i desitjos, els efectes de la malaltia en la seva vida diària, les capacitats que estan conservades, les característiques de l’entorn, els recursos disponibles, etc. És a dir, com la malaltia afecta la vida de la persona que necessita ajuda i la de la seva família.

Una vegada identificada la demanda i la situació, us fem un informe amb una proposta de tractament i un pressupost. A continuació fem una visita per tal de presentar la proposta i acordar la intervenció amb la persona afectada.

Quan identifiquem necessitats que ja estan cobertes per altres professionals, o bé detectem intervencions que nosaltres no podem oferir, ens coordinem amb les entitats i persones oportunes, per garantir que la intervenció sigui integral i centrada en la persona, i no parcel·lada segons qui ofereix el servei. També treballem coordinats amb la família i l’entorn, i donem suport i estratègies per aconseguir el benestar de la persona atesa i del familiar que la cuida.

Els tractaments poden ser individuals o en petit grup de 2 a 4 persones.

El tractament grupal s’ofereix quan la persona ja compta amb elements per treballar de forma autònoma o supervisada. Els objectius del treball en grup són:

 • Facilitar el manteniment de la salut.
 • Promocionar les relacions interpersonals.
 • Empoderar els participants i les seves famílies amb estratègies que mantinguin la seva salut i facilitin les relacions socials.

La família, el cuidador principal i/o l’entorn més proper a la persona tractada participa en totes les etapes de la intervenció, quan ella ho demana o el professional ho considera adient, sempre amb el consentiment de la persona que rep el tractament: la valoració inicial, l’acord de tractament i el calendari, la revisió dels objectius, algunes sessions de tractament i la proposta d’alta. Tot sempre és parlat i consensuat amb la persona tractada i la seva família. A més, hi ha un número de telèfon i una adreça de contacte perquè tant el pacient com els familiars contactin amb els professionals, si ho consideren necessari.

Oferim formació individual i grupal als cuidadors perquè el pacient continuï amb el tractament al domicili. Tractem assumptes com: mobilitzacions, trasllats i desplaçaments, adequació de l’entorn i utilització dels instruments de suport, cures per al cuidador i habilitats comunicatives, entre d’altres.

Des d’Endavant es vol promocionar una activitat que posa al servei dels ciutadans amb afeccions neurològiques l’oportunitat d’exercitar una teràpia física a la vegada que realitzen una activitat socialitzadora i, que no podrien realitzar sense un suport extern. 

Una de les nostres directrius és la promoció de la salut, i ho fem facilitant que sigui la mateixa persona afectada qui es faci càrrec del manteniment de la seva salut, adaptant els serveis a cada persona i ensenyant a gestionar els recursos de què disposa (piscina pública, privada, platja..). L’activitat aquàtica que oferim té com a objectiu que aquestes persones puguin gaudir dels beneficis que aporta el medi aquàtic per al manteniment de la seva salut i per a la convivència familiar i social, i d’aquesta manera anar amb seguretat a banyar-se tant en piscines com en el mar.

El servei proporcionarà als usuaris:

 • Estiraments per possibles retraccions musculotendinoses
 • Estimulació del control motor de tot l’aparell locomotor
 • Disminució de l’espasticitat o d’altres alteracions del to muscular
 • Treball de l’equilibri en un medi diferent de l’habitual, medi aquós (sense gravetat), la qual cosa és molt complicada en el medi habitual (terra)
 • Facilitació de reaccions de moviment que no aconseguirien en el medi terrestre
 • Prevenció de caigudes
 • Contribució a la millora de la qualitat de vida
 • Prevenció de l’exclusió social

Aquesta activitat es pot fer de forma individual o en petit grup. El nombre d’usuaris per grup oscil·larà entre dues i quatre persones amb dèficits comuns i que prèviament hauran estat valorats per poder dur a terme l’activitat sense riscos per la salut de l’usuari.

La Telerehabilitació consisteix a realitzar una teràpia rehabilitadora de forma remota (sense presència física en el centre de rehabilitació) i sense assistència presencial d’un professional sanitari.

Heus aquí la importància d’empoderar els afectats per tal que sàpiguen i vulguin continuar cuidant-se i recuperant-se amb un suport mínim dels professionals.

Avantatges de la Telerehabilitació:

Realitzar la rehabilitació en el domicili propi ofereix avantatges molt clars. Començant pels que milloren la qualitat de vida del pacient, els més evidents són la seva pròpia comoditat i accessibilitat. En pacients amb problemes de mobilitat, aquest avantatge és obvi, però en qualsevol cas, sempre que s’evitin desplaçaments als centres de rehabilitació estem donant a cada persona llibertat d’horaris i de llocs (casa, la d’un familiar, o fins i tot de vacances). La rehabilitació és menys «traumàtica» si es realitza en un entorn familiar i quotidià.

A més del temps emprat pel pacient en cada desplaçament al centre de rehabilitació, els costos de desplaçament es minimitzen si la teràpia es realitza en el domicili.

Un altre avantatge és l’anomenat empoderament o la motivació del pacient per l’autogestió de les seves cures. Convertir la teràpia en un joc amb objectius mesurables estimula l’usuari a assolir els seus objectius.

Amb la telerehabilitació s’aconsegueix una millor organització familiar, ja que el pacient no condiciona els seus parents perquè no els implica en el desplaçament ni en la tria l’horari més adequat segons la seva activitat diària. Per tant, disminueix l’absentisme, però no només del pacient, sinó també del professional que pot atendre els seus pacients de forma remota i en horari flexible, perquè la revisió dels progressos no cal fer-la en el mateix instant en què es realitzen els exercicis. No obstant això, alguns sistemes inclouen monitorització i enviament d’indicacions al pacient en temps real.

Oferim informació i orientació sobre solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb l’objectiu d’impulsar i millorar l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran.

Un producte de suport és qualsevol producte (incloent dispositius, equipaments, instruments, tecnologia i programes), fabricat especialment o disponible en el mercat, per prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralitzar deficiències, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació. Aquí s’hi inclouen les ajudes tècniques, fèrules, ortesis, cadires de rodes i caminadors, entre d’altres.

Ateses la gran diversitat de productes i a les necessitats individuals de cada persona i família, sovint és necessari un assessorament que ens permet escollir adequadament.

Aquest servei s’adreça a les persones amb discapacitat o dependència i als seus familiars i a les persones que en tenen cura.

L’accessibilitat és una condició bàsica per a la rehabilitació, la inserció i la qualitat de vida de les persones amb malaltia neurològica.

Els espais a la llar, així com els objectes o instruments, eines i dispositius que fem servir cada dia, han de ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones que viuen a l’habitatge, en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. A aquest efecte podem utilitzar la tecnologia d’ajuda i els recursos comunitaris.

L’accessibilitat pressuposa l’estratègia del “disseny universal”, o sigui que quan es conceben o projecten entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, es fa de tal manera que puguin ser utilitzats per totes les persones en la major extensió possible.

Girona, com a ciutat i com a província, disposa de molts recursos públics i privats que poden facilitar la vida de les persones amb malaltia neurològica i fer-la més agradable.

 • Recursos pensats per a tothom, com els centres cívics, les entitats de voluntaris, el transport adaptat, les piscines i itineraris accessibles, els parcs de salut, entre, d’altres.
 • Recursos pensats especialment per a persones amb malaltia neurològica i/o dependents com són les associacions de malalts, el banc d’ajudes tècniques, les botigues especialitzades en tecnologia d’ajuda, els serveis sanitaris i socials, les ajudes econòmiques, entre d’altres.

Sovint no fem ús d’aquests recursos per desconeixement. Altres vegades en som coneixedors, però no sabem com utilitzar-los ni com aconseguir-los.

També col·laborem amb botigues i tallers especialitzats per adaptar el cotxe o la llar, i informem sobre el lloguer o la compra de productes de suport i ajudes tècniques.