DESTINATARIS

PERSONES QUE HAN PATIT I/O PATEIXEN UNA MALALTIA NEUROLÒGICA

A persones afectades per un dany cerebral adquirit, una lesió medul·lar o alguna malaltia d’origen neurològic.

PERSONES QUE ES TROBEN EN QUALSEVOL FASE DE LA MALALTIA

Ja sigui en fase aguda, subaguda o crònica de la malaltia o accident, i necessiten refer la seva vida.

FAMILIARS, CUIDADORS, I AMICS

Aquestes malalties també afecten a l’entorn més proper del pacient. L’orientació, l’assessorament i l’acompanyament són bàsics com a guia d’ajuda per continuar endavant.

ENDAVANT DIRIGEIX ELS SEUS SERVEIS A PACIENTS I FAMILIARS

Persones que han patit i/o pateixen una malaltia neurològica

Les malalties neurològiques més freqüents són l’ictus, el Pàrkinson, la lesió medul·lar i les demències, moltes de les quals poden deixar seqüeles. Entre les més comunes hi trobem la pèrdua de la força i la sensibilitat o del control de moviment, les alteracions cognitives, o els trastorns del llenguatge entre d’altres.

Totes elles es caracteritzen per ser impactants per la persona que les pateix, ja que limiten les capacitats i activitats de la vida diària, des de les més bàsiques fins a les més complexes, i condueixen molt sovint els pacients a la dependència.

Persones que es troben en qualsevol fase de la malaltia

La fase aguda d’una malaltia correspon al període en què el procés té un curs ràpid. En la fase subaguda l’evolució és lenta però no crònica. Quan ens referim a la fase crònica d’una malaltia volem dir que és de llarga durada.

Els pacients que pateixen malalties neurològiques poden passar per totes tres fases, i el temps de durada de cada fase depèn del tipus de lesió i de les característiques de la malaltia.

El tractament rehabilitador forma part integral del maneig mèdic i comença després de les primeres atencions diagnòstiques i terapèutiques, continua des de la fase aguda i subaguda fins a la de reinserció a la comunitat. La valoració de l’inici i tipus de programa de rehabilitació s’ha de fer al més aviat possible, si les condicions mèdiques i neurològiques ho permeten. L’objectiu de la rehabilitació dels pacients consisteix a aconseguir la màxima capacitat funcional i la reinserció a la seva comunitat.

Familiars, cuidadors, i amics

Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes de la vida de la persona que les pateix i del seu entorn més proper: familiars, amics i cuidadors. La nostra relació amb la persona malalta canvia i sovint no sabem com situar-nos davant la nova situació. L’orientació, assessorament i acompanyament a les persones properes al malalt pot ajudar considerablement a tirar endavant, tant al mateix malalt com als qui l’envolten.

Malalties neurològiques:

  • Lesió medul·lar
  • Paràlisi cerebral infantil
  • Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
  • Traumatisme cranioencefàlic
  • Esclerosi múltiple
  • Deteriorament cognitiu
  • Accident cerebrovascular (ictus)
  • Malaltia de Parkinson
  • Síndrome postpòlio