SOM UN EQUIP DE PROFESSIONALS A LA CIUTAT DE GIRONA QUE GESTIONEM I OFERERIM SERVEIS DE NEUROREHABILITACIÓ

Un equip al teu costat

El nostre equip de professionals i la nostra xarxa de serveis especialitzats t’ajudarà a superar els obstacles i a fer front a les necessitats generades per la lesió neurològica que pateixes.

Posem a la teva disposició l’atenció experta dels professionals que hi col·laboren, coordinant la feina dels especialistes, per tal d’evitar la fragmentació de la persona atesa.

Disposem d’un equip especialitzat en atenció a les persones amb malalties neurològiques (com ara ictus, epilèpsia, esclerosi múltiple, malaltia de Parkinson, tumors, etc.), dany cerebral o medul·lar provocat per traumatismes i deteriorament cognitiu en la gent gran. El nostre propòsit és acompanyar-les.

Entenem que les lesions neurològiques afecten molts aspectes de la vida de la persona que les pateix i del seu entorn més proper: familiars, amics i cuidadors.

Fem ús dels recursos de què disposa la persona afectada i la seva comunitat, a partir de la gestió eficient d’aquests recursos, facilitem la tornada a la vida de ciutadà actiu i de ple dret.

L’esforç del nostre equip se centra a oferir serveis de qualitat, eficients i que satisfacin les persones que els fan servir. La nostra pràctica professional es basa en el coneixement científic i humanista, aplicant tècniques dels marcs teòrics de referència propis de cada disciplina.

Els nostres valors: l’experiència i els resultats
 

SRA. RIVERA TORO, M. CONSUELO

Col·legiada 103 (COTOC)

Coordinadora d’ENDAVANT i terapeuta ocupacional

Experta en Atenció Sociosanitària.
Diplomada en Teràpia Ocupacional. Postgraduada en el concepte Bobath. Màster en Promoció de la salut. Diplomada en Educació Social. Postgraduada en Gestió de Residències per a la Gent Gran. Docent universitària.
Ha treballat des de 1986 al servei de persones amb malalties neurològiques.

SRA. OLIVE JOU, ALBA

Graduada en Logopèdia i diplomada en Educació Especial per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Especialitzada en afàsia, disàrtria i disfàgia. La seva tasca professional l‘ha desenvolupat al servei de rehabilitació de l’hospital de Palamós, en atenció privada a domicili i a l’IAS (Hospital Santa Caterina).

Col·legiada 08/3802

Logopeda

DRA. JIMENEZ NIETO, MARIA

Col·legiada 5244 (COMG)

Neuròloga

Metgessa  neuròloga. Especialista en eco-doppler de caròtides. Llicenciada en Medicina per la Universidad de Navarra. Especialitat de Neurologia a l’Hospital Josep Trueta de Girona. Actualment treballa com a neuróloga a la Clínica Bofill de Girona. Fa més de 15 anys que treballa en la pràctica clínica Girona. Ha participat en diversos estudis de recerca sobre l’ictus a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI).

SRA. BALLADARES DAVILA, DIANDRA

Graduada en Fisioteràpia, especialitzada en Neurofisioteràpia, a través del Màster en Fisioteràpia Pediàtrica i Neurològica de la Universitat Ramon Lull Blanquerna.

La seva tasca aporta un enfocament multidimensional tant del pacient infantil com del neurològic adult, amb l’objectiu de detectar els seus dèficits i millorar, mitjançant la planificació d’un tractament basat en l’evidència científica, les capacitats funcionals i el seu nivell d’activitat i de participació amb l’entorn.

Col·legiada 12604 (CFC)

Fisioterapeuta

SRA. COLL MARTINEZ, CLAUDIA

Col·legiada 24235 (COPC)

Psicòloga

Graduada en Psicologia, especialitzada en Neuropsicologia, a través del Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La seva tasca en l’àmbit clínic se centra en el diagnòstic i el tractament, mitjançant la rehabilitació, de les alteracions cognitives derivades de dany cerebral adquirit (ictus, traumatismes cranioencefàlics, …) i malalties neurològiques en adults.

SR. BORRAT I SUNYER, NARCÍS

Psicòleg clínic i psicoanalista. Ha col·laborat amb institucions de salut mental a Girona i Barcelona. Coopera en diversos grups d’estudi aprofundint en les temàtiques de gènere, qualitat en salut mental, noves patologies i actualitat del subjecte contemporani. Actualment ofereix els seus serveis terapèutics a Barcelona i Girona on col.labora amb l’equip de neurorehabilitació ENDAVANT.

Psicoterapeuta Col·legiat 4842

Psicòleg clínic i psicoanalista

EL NOSTRE CENTRE

Disposem de tots els recursos i equipament necessaris perquè puguis rebre un tractament global i alhora personalitzat